Instytucje i osoby wspomagające dziecko.
i rodzinę.

 

Kampania "Znajdż pomoc"

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tychy, ul. Gen. Andersa 16
Tel. (32) 227 23 92 , (32) 327 17 66

          Informujemu, że na stronie internetowej Poradni www.ppptychy.pl została uruchomiona e-poradnia, która umożliwia uzyskanie specjalistycznej porady drogą mailową przez Internet. Z porady skorzystać mogą uczniowie oraz rodzice!!!

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Tychy, ul. Budowlanych 59
Tel. (32) 326 46 93

 

Komenda Miejska Policji
Tychy, ul. Aleja Bielska 46
Tel. (32) 227 30 11


Zespół ds. Nieletnich i Patologii tel. (32) 32 56 285 , (32) 56 255 997

 

Sąd Rodzinny i Nieletnich – Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Tychy, Pl. Baczyńskiego 1
Tel. (32) 326 43 63

 

Ośrodek Usług Opiekuńczo-Wychowawczych
Tychy, ul. Budowlanych 59
Tel. (32) 227 33 15

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Tychy, ul. Fitelberga 4
Tel. (32) 227 05 75

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Tel. 607 382 444

 

Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia”
Tychy, ul. Nałkowskiej 19
Tel. (32) 798 35 15

 

Dzielnicowy tel. (32) 325 62 00

 

Telefon Zaufania Matki w Potrzebie – (32) 217 09 88


Telefon Zaufania dla Osób Doznających Przemocy – (32) 257 14 82


Katolicki Telefon Zaufania – (32) 253 05 00