------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ul. Skłodowskiej 4

 43-100 Tychy

         tel:  032 227 34 64 (sekretariat)    

     
                   

 ibsp11@wp.pl

Dyrektor szkoły: mgr Marzena Nogaj

Wicedyrektor: mgr Barbara Fatyga

 

 

"JESTEŚMY SZKOŁĄ RÓWNYCH SZANS, OTWARTĄ NA POTRZEBY UCZNIA, 

DBAJĄCĄ O DOBRO DZIECKA, POMAGAJĄCĄ WSZYSTKIM

UCZNIOM ROZWIJAĆ ICH TALENTY".

 

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym,
nauczyciel osobą godną zaufania,
uczeń osobą otwartą na świat,
a rodzice aktywnie uczestniczą w rozwoju dzieci.


 

Liczniki na strone