PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

 w roku szkolnym 2023/2024


 

PSO i kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów

 

 

   

 

PRZEDMIOT

 

PRZEDMIOTOWE SYSTEMY OCENIANIA 2023/2024

 

edukacja wczesnoszkolna

 

klasy I- III

 

język polski

 

 

dla klas IV

 

dla klasy V

 

dla klasy VI

 

dla klasy VII

 

dla klasy VIII

język angielski

 

 

klasy I- VIII

 

 

 

język niemiecki

 

 

dla klasy VII 

 

dla klasy VIII

 

historia i społeczeństwo

 

dla klasy IV 


dla klasy V 


dla klasy VI


dla klasy VII


dla klasy VIII

 

wiedza o społeczeństwie

 

dla klas VIII

 

 

przyroda

 

klasa IV

 

biologia

 

dla klas V - VIII
geografia

 

klasa V

klasa VI

klasa VII

klasa VIII

 

 

fizyka

 

dla klas VII - VIII

 

chemia

 

dla klas VII - VIII
matematyka

Przedmiotowy System Oceniania

dla klasy IV 

 

dla klasy V

dla klasy VI

do klasy VII

do klasy VIII

muzyka

 

dla klas IV - VII

 

plastyka

 

dla klas IV - VII

 

technika

 

dla klas IV - VI

 

informatyka

 

dla klasy IV


dla klasy V

dla klasy VI


dla klasy VII


dla klasy VIII

 

 

wychowanie fizyczne

 

dla klas IV - VIII

 

edukacja dla bezpieczeństwa

 

dla klasy VIII
religia

 

dla klas I - VIII