INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI  KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

 

            * załącznik do regulaminu z biologii

 

            * załącznik do regulaminu z języka angielskiego

 

            * załącznik do regulaminu z historii

 

            * załącznik do regulaminu z języka polskiego

 

            * załącznik do regulaminu z języka niemieckiego

 

           * załącznik d regulaminu z matematyki