„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

 


        Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.
W programie będą uczestniczyli uczniowie klas I, II i III uczestniczący w zajęciach świetlicowych.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
- Program przeznaczony jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
- Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.
- W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.
- Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
- Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.
- Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.
- Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.
- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

 

 

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:
Zaj. I - Co to jest zdrowie?
Zaj.II - Od czego zależy nasze zdrowie?
ZaJ.III - Co i dlaczeego szkodzi zdrowiu?
ZaJ.IV - Cc robić, gdy moje zycie jest zagrożone?
Zaj.V - Nie pal przy mnie, proszę!


Program koordynuje p. Beata Płoskońska