1. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki z dnia 4 grudnia 2018
  2. Protokół z dnia 19.12.2018
  3. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkolnej stołówki z dnia 20 kwietnia 2018
  4. Protokół z dnia 30.04.2018