Projekt "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa jest największym projektem edukacyjnym w Polsce o wartości budżetu ok. 46 milionów.

Termin realizacji: od października 2008 do grudnia 2011.
Realizatorem jest Grupa Edukacyjna S.A.

I etap projektu w  roku szkolnym 2008/2009  prowadziła mgr Joanna Dobrzańska,

II etap w roku szkolnym 2009/2010  mgr Maryla Cymerlik.

2010/2011  prowadzono  trzeci, ostatni  etap Projektu. Realizowany był w klasie I a przez mgr Joannę Loska-Rychlik

 

  • Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły!
  • Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się - swoją bogatą historią życia.
  • W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie.
  • Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka!

 

 Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”.


         Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca 20wieku! Edukacja oparta na założeniach WI to edukacja skonfigurowana do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów - edukacja na miarę XXI wieku. (więcej: Biblioteka Projektu)
Zrozumienie Teorii Wielorakiej Inteligencji i wprowadzenie jej zasad do konstrukcji systemu edukacyjnego w przedszkolach i szkołach może wręcz zaowocować „przewrotem” na miarę kopernikańskiego!

Zgodnie z ideą WI praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). A zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji:


1. Językowo-lingwistycznej
2. matematyczno – logicznej
3. wizualno-przestrzennej
4. przyrodniczej
5. muzycznej

6. kinestetycznej (ruchowej)
7. interpersonalnej (społecznej)
8. intrapersonalnej (refleksyjnej)

 

        Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.
Nauczyciel – może realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną.
Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem opracowują wstępną diagnozę profilu WI dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.

 

A oto tematyka wybranych zajęć przeprowadzonych w ramach Projektu w roku szkolnym 2010/2011:

1. "Gry wcale nie komputerowe"

2. "Bohaterowie starych bajek"

3. "W krainie gier i zabaw"

4. "Wirtualna podróż po naszym mieście"

 5." W Muzeum" 

6. "Na stadionie"

7. "Wielkanoc dawniej i dziś"

8. "Zwierzątka nie tylko wielkanocne"

9. Między nami artystami

10. Teatr "Na Piętrze " przedstawia...

 

POKAZ EFEKTÓW

 

       Dnia 14 czerwca 2011 r. odbyło się na podsumowanie III etapu Projektu Edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Pokaz efektów pracy dzieci obserwowali zaproszenii goście ( rodzice, rodzeństwo, dyrekcja szkoły).

Odbywał się on  się pod hasłem "JARMARK ROZMAITOŚCI" i nawiązywał do tematyki programu "Dawniej i dziś- życie naszych dziadków, rodziców i nasze".

 

"...Uczniowie klasy I a zaprosili swoich rodziców na kolejne już spotkanie z przeszłością. Tak, jak to drzewniej bywało na jarmarkach, także i  tutaj można było podziwiać występy kuglarzy. Trupa teatralna przedstawiła w gwarze śląskiej sztukę pt. "Legenda o powstaniu Tychów". Były także atrakcje w postaci śląskich zabaw i piosenek. Duże zainteresowanie wzbudził pokaz mody śląskiej, a także pojawienie się "kinematografu". Zgromadzeni goście na wlasne oczy mogli zobaczyć, co ciekawego przez cały rok działo się w klasie I a. Oczywiście nie mogło zabraknąć kramów, na których można było kupić ręcznie wykonane "dzieła sztuki ludowej"...

 

 

GALERIA

1.

 2.

 3.

4.

 

5. 

6.

 

7.

 8.

 

 9.