Okres realizacji:01.08.2010 – 31.07.2012

 

 

DZIAŁANIA SZKOŁY W RAMACH PROJEKTU:

 

 

  1. Zajęcia  rozwijające kompetencje matematyczne:
  • Bądź lepszy- testuj rozum”

           Zajęcia miały na celu rozwijanie kompetencji matematycznych i przyrodniczych. W dużej mierze prowadzone były w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów edukacyjnych. Uczniowie mieli także możliwość rozwiązywania przykładowych sprawdzianów po klasie szóstej. Prowadzone były praktycznych zajęcia z zakresu rozwijania wyobraźni poprzez kształtowanie pojęć geometrycznych.
Zajęcia w szerokim zakresie umożliwiały nauczycielom indywidualną pracę z uczniem, a dla uczniów były możliwością nadrabiania zaległości, rozwijania zdolności i odkrywania swoich talentów.

Zajęcia prowadziły: mgr Jolanta Frejowska, mgr Iwona Krawczyk, mgr Beata Szczepanek
 

 


 

  • Matematyka na klockach lego”

          Zajęcia „Matematyka na klockach lego” cieszyły się olbrzymią popularnością wśród uczniów klas I- II. Dzieci miały możliwość w niekonwencjonalny sposób, zmierzyć się wieloma zagadnieniami z dziedziny matematyki. Poprzez swoją atrakcyjną formę zajęcia wpływały na intensyfikację procesów logicznego i twórczego myślenia, na rozwój wyobraźni i orientacji przestrzennej.

 Zajęcia prowadziły: mgr Beata Płoskońska, mgr Bożena Żyłka

 

 

 


 

 

        2. Zajęcia rozwijające kompetencje językowe:

 

  • „Porozmawiajmy po angielsku”

          Celem zajęć „Porozmawiajmy po angielsku” było podnoszenie kompetencji językowych uczniów, a przede wszystkim umiejętności komunikowania się w j. angielskim. Uczniowie mieli szansę poszerzyć zasób słownictwa, poprawić wymowę i intonację oraz płynność w mówieniu. Mogli również rozwijać umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem.
Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem ciekawych pomocy dydaktycznych takich jak różnorodne edukacyjne gry i zabawy językowe, zestawy piosenek, wierszyków i rymowanek oraz książeczki i nagrania w wersji oryginalnej. Forma zabawy miała  wpływ na bezstresową atmosferę, podnosiła atrakcyjność zajęć oraz motywację  uczniów do nauki. 

Zajęcia prowadziły: mgr Joanna Mędela, mgr Joanna Rudolf

 

 

 

        3. Zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne;

 

  •       „Komputer źródłem wiedzy i rozrywki”

         W programie „ Komputer źródłem wiedzy i rozrywki” brali  udział uczniowie klas II i III oraz IV i V. Zajęcia komputerowe to dla trzecioklasistów początek edukacji informatycznej, natomiast dla uczniów klasy drugiej to kolejna godzina zajęć, w czasie której mogli rozwijać swoje zainteresowania. Uczniowie klas IV i V mieli okazję nabycia zupełnie nowych umiejętności, a mianowicie programowania w „Języku logo”. Do realizacji zajęć zostały zakupione programy edukacyjne „ Matematyka na wesoło”, „Czytam i piszę” oraz program „Logomocja”.

Zajęcia prowadziły: mgr Wiesława Delekta, mgr Joanna Dobrzańska, mgr Joanna Loska-Rychlik

 

 

 

 

 

   

         4. Zajęcia "Potrafię więcej":

 

  • „ Z matematyką za pan brat” 


  

 Zajęcia prowadziła: mgr Krystyna Maciejwska
 

  • „Matematyka i muzyka to umysłu gimnastyka”

 

 Zajęcia prowadziły: mgr Grażyna Leki, Lidia Szymańczyk


 

Koordynatorem szkolnym projektu była mgr Joanna Loska-Rychlik

Wejdź na stronę główną projektu