W roku szkolnym 2015/ 2016 są realizowane nastepujące projekty unijne:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych w szkołach miasta Tychy”