2018/2019

------------------

 

WITAJCIE WAKACJE!

 

 

Slonecznych i bezpiecznych wakacji,

pełnych niezapomnianych wrażeń,

mnóstwa przygód i dobrego humoru.

Do zobaczenia we wrześniu ;-)

 

LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

    W związku z falą upałów zajęcia dla dzieci w szkole od 12.06.2019 r. (środa) odbywać się będą wg. skróconego czasu:

0l 07.20 - 07.50

1l 08.00 - 08.30

2l 08.40 - 09.10

3l 09.20 - 09.50

4l 10.00 - 10.30

5l 10.40 - 11.10

6l 11.25 - 11.55

7l 12.10 - 12.40

8l 12.50 - 13.20

9l 13.30 - 14.00

Czas pracy świetlicy szkolnej nie ulega zmianie (6.30 - 16.30), ale ze względu na brak sali klimatyzowanej prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze odbieranie dzieci ze szkoły.

Dyrekcja Szkoły.

PACZUSZKA DLA CHOREGO MALUSZKA

       Już od kilku lat w czerwcu organizujemy akcję "Paczuszka dla chorego Maluszka" na rzecz podopiecznych Śląskiego Hospicjum Dla Dzieci "Świetlikowo". W ubiegłych latach zbieraliśmy pieluszki i artykuły higieniczne,  w tym roku na prośbę kierownictwa Świetlikowa zbierane będą deserki w słoikach lub tubkach Gerber, Bobovita (dla dzieci kilkumiesięcznych i starszych). Bardzo gorąco prosimy Państwa o przyłączenie się do akcji.

 

Deserki będą zbierane do dnia zakończenia roku szkolnego, przynosić je można do wychowawców klas lub pokoju nauczycielskiego.

 

Informacja p. Joanna Loska-Rychlik

 

SZANOWNI PAŃSTWO


          Informujemy, że trwają zapisy dzieci do świetlicy oraz na obiady na rok szkolny 2019 /2020 .
Dokładnie wypełnione dokumenty składamy w sekretariacie szkoły wg poniższych terminów:
    • 1 egzemplarz Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - do 30 czerwca
    • 2 jednobrzmiące egzemplarze Umowy o korzystanie z obiadów w stołówce - do 23 sierpnia.
Nowe druki dokumentów można pobrać w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.

Dokumenty do pobrania:

 

SZANOWNI RODZICE

       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi na terenie szkoły nie odbędą się Dzień Sportu i Piknik Rodzinny. Dziękujemy za wyrozumiałość."

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW PRZYSZŁOROCZNYCH PIERWSZOKLASISTÓW

 

      Dyrekcja szkoły zaprasza rodziców przyszłorocznych pierwszoklasistów na zebranie organizacyjne w  dniu 10.06.2019r. na  godz. 18.00. 

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

     Informuję Państwa, iż od 6 maja 2019 roku na boisku szkolnym rozpocznie się budowa nowej bieżni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności (szczególnie w godzinach od 8.00 do 16.00) i wyrozumiałość oraz przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Dyrekcja Szkoły.

ZACZYTANI- ZBIÓRKA KSIĄŻEK


      Wolontariat i Biblioteka szkolna włączają się w ogólnopolską akcję Zaczytani- zbiórki książek.

  •  Zbieramy książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 roku - ważne, aby były  w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie przekazalibyśmy bliskim w potrzebie
  • Książki zostaną dostarczone do punktu zbiórki wyznaczonej przez organizatorów, a przez nich przekazane do szpitali, hospicjów, domów dziecka, domów pomocy, świetlicom wiejskim i środowiskowym oraz centrum aktywności lokalnej.
  • Zbiórka trwa do 26 maja, książki można przynosić do biblioteki szkolnej lub do p. Magdy Salwerowicz.

Włącz się i Ty – oddaj książki, które już przeczytałeś innym!

 

Informacja p. Magdalena Salwerowicz
 

 

KIERMASZ KSIĄŻEK

 

 

     Pani Kinga Radzewicz serdecznie zaprasza, do biblioteki szkolnej, na kiermasz książek, kolorowanek, łamigłówek. Książki można nabyć w cenie 3, 5 i 7 zł.

 

KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „ZAWÓD MOICH MARZEŃ”

 

Konkurs skierowany jest do uczniów w dwóch grupach wiekowych:

  • uczniowie klas II-III - wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu, 
  • uczniowie klas IV – VIII  wykonanie prezentacji  multimedialnej w programie PowerPoint                        Szczegóły konkursu zawarte są w regulaminie

     

Regulmin kionkursu do pobrania

LEKKI TORNISTER

 

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

 

 

 

       Od 22 października w naszej szkole rusza rekrutacja do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, którego organizatorem jest Gmina Miasta Tychy.

INFORMACJA O REKRUTACJI DO PROJEKTU

„SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W TYCHACH” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji do projektu pn. „Szkoła nowych możliwości – podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach”, realizator Projektu, tj. Gmina Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, informuje, iż od dnia 22 października 2018 roku do dnia 8 listopada 2018 roku trwa rekrutacja do Projektu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.
Szczegóły u koordynatora szkolnego projektu (tel. 32 227 34 64 lub).
Termin składania dokumentów rekrutacyjnych – od 22 października 2018 roku do 8 listopada 2018 r.
Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:
1. Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 11 IM. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach, ul. Skłodowskiej 4, 43-100 Tychy
lub
2. Biuro projektu (Urząd Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy, Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich, IX piętro, pokój 906),
 

Dokumenty związane z projektem:

SZKOŁA NA SPORTOWO – BUDOWA BIEŻNI I SKOCZNI NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 WYGRYWA – DZIĘKUJEMY!!! ;)

          4 października zostały opublikowane wyniki głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2019 rok. Okazało się że odnieśliśmy kolejny bardzo duży sukces w historii Budżetu Partycypacyjnego.

Dzięki pomocy Państwa, mieszkańców osiedla C, wygraliśmy głosowanie w zgłoszonym projekcie Szkoła na Sportowo. W imieniu całej Rady Pedagogicznej, społeczności szkolnej oraz Dzieci bardzo pięknie dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie.

Szczególnie w tym miejscu dziękujemy Wam wszystkim którzy oddali na nasz projekt głos. Równie serdeczne podziękowania należą się Pani Ewelina Majewska – Howis, projektodawczyni tego przedsięwzięcia. Jeszcze raz pięknie dziękujemy – cała społeczność szkolna JEDENASTKI.

WSZYSCY WYGRALIŚMY WSPÓLNĄ SPRAWĘ, DZIĘKUJEMY

 

 

SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI – PODNIESIENIE JAKOŚCI OFERTY EDUKACYJNEJ w Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach

          Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkole Podstawowej nr 11 w Tychach. Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie kształtowania i rozwijania kluczowych kompetencji, niezbędnych na rynku pracy, stworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie placówek w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne, a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli poprzez udział w kursach i szkoleniach.

W efekcie 383 uczniów ze szkół objętych wsparciem będzie miało możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, przyrody i kołach zainteresowań. Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli poszerzać swoje zainteresowania na zajęciach rozwijających kompetencje językowe, matematyczne, przedsiębiorczość oraz umiejętność uczenia się. Jako innowację wprowadza się w obu szkołach nauczanie przedmiotów przyrodniczych w oparciu o metodę eksperymentu. Celem tych zajęć będzie zmiana roli ucznia z biernego słuchacza w aktywnego badacza poprzez przeprowadzanie eksp

 

erymentów, pokazów i doświadczeń.

Realizacja projektu przyczyni się do niwelowania barier edukacyjnych i społecznych uczniów oraz zmniejszenia dysproporcji rozwojowych. Zakłada się też aktywną współpracę nauczycieli i rodziców, m.in. poprzez wymianę doświadczeń związanych z efektami pracy w ramach dodatkowych zajęć.

Termin realizacji – 2018-2020
Wartość całkow

 

ita – 360 354,50 PLN

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – 324 319,05 PLN

SZANOWNI RODZICE

        Należność za zniszczone podręczniki należy wpłacać na konto dochodowe szkoły W tytule przelewu NALEŻY wpisać: "zwrot za podręcznik zniszczony imię i nazwisko dziecka, klasa"    nr konta: 63 1240 1330 1111 0010 6084 4872  Szkoła Podstawowa nr 11 w Tychach

POTWIERDZENIE PRZELEWU NALEŻY DOSTARCZYĆ DO BIBLIOTEKI!


TYTUŁ PODRĘCZNIKA, kwota w złotych
klasa 1
Nowi tropiciele (każda część) 9,90
Explore Treetops 1 24,75
klasa 2
Nasza szkoła (każda część) 4,21
Young Treetops. Class Book 2 24,75
klasa 3
Nasza szkoła (każda część) 2,35
Young Treetops. Class Book 3 24,75

KLASA 4
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
Lekcja muzyki 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Informatyka. Lubię to! 8,00
Oxford STEPS PLUS 21,00
KLASA 5
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
I gra muzyka 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Lubię to! 8,00
j. angielski 21,00
KLASA 6
Język polski. Między nami 21,90
Matematyka 21,90
Historia. Wczoraj i dziś 21,20
Tajemnice przyrody 21,20
I gra muzyka 7,00
Plastyka. Do dzieła! 7,00
Technika. Jak to działa? 9,40
Lubię to! 8,00
j. angielski 21,00
KLASA 7
Język polski. Między nami 25,00
Matematyka 25,20
Biologia 25,00
Chemia 25,00
Fizyka 23,00
Geografia 25,00
Historia. Wczoraj i dziś 24,50
Informatyka. Lubię to! 10,00
Lekcja muzyki 9,00
Plastyka. Do dzieła! 9,00
j. angielski – English Class A2+ 23,40
j. niemiecki – Magnet Smart 23,40
j. rosyjski – Echo 7 25,74

 

BOISKO WELOFUNKCYJNE

 

      Z dniem 11.05.2018 r. na terenie szkoły został‚o udostępnione boisko wielofunkcyjne pozyskane z budżetu partycypacyjnego dla naszych uczniów i mieszkańców osiedla.
Stanowi one nasze wspólne dobro, dlatego serdecznie prosimy, aby o nie należycie dbać i szanować."

Informacja p. dyr. Marzena Nogaj

RODZICU! OBSERWUJ-DIAGNOZUJ-POMAGAJ

        "Rodzicu! Jeśli Cię coś niepokoi w rozwoju Twojego dziecka porozmawiaj z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, zgłoś się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach w celu zdiagnozowania dziecka.
Właściwe zdiagnozowanie i wczesne wykrycie dysfunkcji rozwojowych poprawią szanse edukacyjne Twojego dziecka i pozwolą zaplanować odpowiednią pomoc w przedszkolu lub szkole."

Więcej szczegółów na: www.oswiata.tychy.pl/kampania-obserwuj-diagnozuj-pomagaj i stronie internetowej szkoły w zakładce RODZICU! OBSERWUJ-DIAGNOZUJ-POMAGAJ

 

KAMPANIA MIEJSKA DLACZEGO?

 

 


        24 stycznia ruszyła Miejska Kampania "Dlaczego?- porozmawiajmy o uczuciach". Szczegóły na jej temat znajdziecie Państwo na  stronie: http://dlaczego.ppptychy.pl/ oraz w  zakładce Programy i akcje -> Kampania DLACZEGO?

SZANOWNI PAŃSTWO


          W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w Internecie MY MAUCZYCIELE zwracamy się z prośbą DO PAŃSTWA – RODZICÓW NASZYCH UCZNIÓW o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci. Wpływają pozytywnie na: spostrzegawczość, reakcje na bodźce, zdolności przestrzenne, procesy myślowe oraz koncentrację uwagi. Poprawiają refleks i koordynację wzrokowo-ruchową oraz ćwiczą umiejętność współdziałania w grupie.
Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków
w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Jednak nadmierne granie może powodować problemy z koncentracją uwagi przez dłuższy czas, zaniedbywania nauki, aktywności fizycznej, kontaktów z rodziną i kolegami. Może ono prowadzić również do rezygnacji z innych zainteresowań, a nawet zaniedbywania czynności takich, jak jedzenie czy sen. W skrajnych przypadkach doprowadzić nawet do uzależnienia.

W naszym kraju wiele gier komputerowych oznaczonych jest wg systemu PEGI (Pan-European Game Information). Jest to ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier stworzony przez producentów gier w celu udzielenia rodzicom w Europie pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych. Symbole PEGI znajdują się na opakowaniu gry. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18 lat, nadane zgodnie z zawartością gry i poziomem rozwoju młodego użytkownika. Na stronie internetowej www.pegi.info można sprawdzić klasyfikację gry i jej kategorię wiekową. W systemie PEGI poza klasyfikacją wiekową można znaleźć oznaczenia informujące o potencjalnie szkodliwych treściach występujących w grze, takich jak przemoc, wulgaryzmy czy hazard. Przed zakupem gry warto zapoznać się z jej klasyfikacją, aby podjąć przemyślaną decyzję.

Gry zawierające agresję i brutalną przemoc powodują wzrost poziomu agresji  u dzieci, uczą wrogich zachowań wobec innych ludzi oraz tego, że jedynym sposobem na rozwiązywanie problemów jest używanie siły. 

Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa w korzystaniu z gier komputerowych.


RODZICU
• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji
z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI.
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami.
Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.

Gdzie można uzyskać pomoc

       W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod nr telefonu 800 100 100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, którzy potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod nr telefonu 800 121212 (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).

        Nie zapominajmy, że problemy dzieci i młodzieży, mimo że dla nas dorosłych wydają się błahe i nieistotne, dla nich mogą być bardzo poważne, niekiedy wydają się być sytuacją bez wyjścia.