„Roześmiane buzie, wesołe oczęta,
kto tutaj przychodzi zawsze nas pamięta.
U nas się pobawisz i nauczysz wiele,
a z każdą minutą będzie ci weselej.”

 

      

 

 

           Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30

 


       Głównym celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie dzieciom zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe, a także ich możliwości psychofizyczne , w szczególności rozwijające zainteresowania uczniów, odrabianie lekcji oraz umożliwienie racjonalnego odżywiania.


W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia:

  •  manualne, plastyczne, techniczne ( zabawy konstrukcyjne, układanki, puzzle, malowanie farbami, rysowanie kredkami, pastelami, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie, wyklejanie, origamii, kolaż, projektowanie, itp.);
  • zajęcia muzyczne (zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce, zabawy rytmiczne, akompaniament, tworzenie muzyki do tekstu, nauka piosenek);
  • zajęcia ruchowe ( gry i zabawy sportowe w sali i na boisku, ćwiczenia gimnastyczne, zabawy naśladowcze, zabawy KLANZA, zabawy z wykorzystaniem dużych miękkich klocków i innych przyborów, itp.);
  • zajęcia wzbogacające, utrwalające posiadane wiadomości i profilaktyczne (rozmowa, pogadanka, pokaz, drama, metody aktywne, metody czynnościowe, praktycznego działania, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, karty pracy, filmy dydaktyczne, wykorzystanie tekstu, nagrań, komputera, realizacja elementów programu „Spójrz inaczej”, wykorzystanie elementów bajkoterapii, itp.);
  • zajęcia żywego słowa (swobodna twórczość, zabawy z zastosowaniem dramy, programy artystyczne-inscenizacje, itp.)
  • zajęcia czytelnicze (realizacja programu „Czytające szkoły”, czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań wierszy, itp.);
  • zajęcia medialne ( oglądanie filmów , korzystanie z programów komputerowych);
  • zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównawczo-dydaktycznym ( zajęcia w grupie i indywidualne, ćwiczenia grafomotoryczne, odrabianie prac domowych, przygotowanie do zajęć, doskonalenie umiejętności poznawania liter, czytania, liczenia, orientacji przestrzennej, analizy i syntezy, koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracji, uwagi itp.);
  • zajęcia relaksacyjne (mandale, relaks przy muzyce, wypoczynek na dywanie, oglądanie bajek, dowolne gry i zabawy dzieci itp.);
  • konkursy, imprezy i uroczystości świetlicowe i szkolne – wg kalendarza imprez.

          Uczniowie spędzają bezpiecznie i aktywnie czas wolny. Mają możliwość korzystania z zabawek, pomocy dydaktycznych takich jak: układanki, mozaiki, puzzle, różnego typu klocki; sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, komputerów oraz z kompetentnej pomocy przy odrabianiu zadań domowych, wyrównywaniu braków lub rozwijaniu umiejętności i talentów.


          Nauczyciele świetlicy zwracają szczególną uwagę na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbają o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami.
Starają się nauczyć dzieci ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażają do utrzymywania porządku w czasie zajęć.
Świetlica od godziny 11.45 do 12.45 pełni również rolę stołówki, w której uczniowie mogą spożyć domowe obiady.


         Świetlica szkolna ściśle współpracuje z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, pielęgniarką. Jest miejscem, w którym uczniowie czują się bezpiecznie.

Intendentka Pani Beata Przybylskia dostępna jest codziennie w godzinach  7.00 - 14.00.

 

DOKUMENTY I DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024