WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Zamieszczone w linkach wymagania edukacyjne dotyczą klas I-III.

 

Zielonym kolorem czcionki podkreślono treści wykraczające poza podstawę programową, które są jej rozszerzeniem lub uzupełnieniem.


Czarnym kolorem czcionki oznaczono treści, które są wymienione w podstawie programowej czyli treści konieczne.
 

Edukacja polonistyczna

 

Edukacja matematyczna

 

Edukacja przyrodnicza

 

Edukacja społeczna i etyka

 

Edukacja plastyczna

 

Edukacja muzyczna

 

Edukacja techniczna

 

Zajęcia komputerowe

 

Wychowanie fizyczne z edukacją zdrowotną