KONKURSY KURATORYJNE

 

  1. Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 września 2017 roku
    w sprawie organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów województwa śląskiego
    w roku szkolnym 2017/2018
  2. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych
     
  3. Regulamin konkursu przedmiotowego z języka polskiego

        4. Regulamin konkursu przedmiotowego z matematyki

        5. Regulamin konkursu przedmiotowego z historii

        6. Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego

        7. Uprawnienia laureatów