Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024:

 

 

Przewodniczący szkoły  -  Wiktoria Kotowska kl.8a

Zastępca Przewodniczącego  -  Julia Kubiaczyk  kl.7a

Skarbnik - Maria Węgrzynowicz kl. 7a

 

-------------------------------

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach