Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023:

 

 

Przewodniczący szkoły  -  Dawid Mikulsi kl.8b


Zastępca Przewodniczącego  -  Natalia Krupa kl.8d


Skarbnik szkolny -  Valeria Shevchenko kl.7b


Sekretarz szkolny - Nadia Stefańska kl.8b
 

-------------------------------

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach