1. „List Śląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców, Uczniów, Nauczycieli, Samorządowców”


2. Broszura informacyjna „Dobra Szkoła”


3. Informacja na temat możliwości bezpośredniego kontaktu z pracownikami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Adres e-mail: reformaedukacji@men.gov.pl.
Kontakt telefoniczny z pracownikami ministerstwa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15–16.15.

  • tel. 22 347 41 41 struktura szkół, egzaminy, doskonalenie i kształcenie nauczycieli
  • tel. 22 347 47 92 podstawa programowa, podręczniki, ramowe plany nauczania
  • tel. 22 347 44 58 przekształcanie szkół, sytuacja nauczycieli i dyrektorów w okresie wdrażania reformy
  • tel. 22 347 43 12 finansowanie, organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów przybywających z zagranicy
  • tel. 22 347 42 28 kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • tel. 22 347 41 95 kształcenie branżowe


4. Linki do stron Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Katowicach:
http://reformaedukacji.men.gov.pl/
http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php?page=NewsPage&menuItemId=1014