Urodziny Dziecka - to jeden z najważniejszych dni w roku! Chcesz, aby był niezapomniany na długo? - zorganizuj go u nas.

 

 


 

Przyjęcie Urodzinowe – i nie tylko....

 

Zdjęcia z organizowanych u nas  przyjęć urodzinowych można znaleźć w galerii

Urodziny w szkole 2015/2016

Urodziny w szkole 2015/2016

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA KUCHNI UCZNIOWSKIEJ:


1. Przyjęcie urodzinowe jest organizowane w kuchni uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Tychach.
2. Zamawiający przyjęcie zobowiązany jest zapoznać się i przestrzegać regulaminu organizacji imprezy.
3. Termin przyjęcia rezerwujemy osobiście i ustalamy z dyrektorem szkoły z wyprzedzeniem dwutygodniowym.
4. Po ustaleniu terminu i omówieniu zasad należy podpisać umowę.
5. Koszt wynajęcia sali:
• z warsztatami kulinarnymi ( drobne wypieki typu: babeczki, ciasteczka, muffinki itp.) - 98,40 zł – pierwsza godzina; 49,20 zł – każda następna ( grupa nie większa niż 12 osób) + zakup składników na warsztaty kulinarne.
• bez zajęć kulinarnych - 73,80 zł - pierwsza godzina
- 36,90 zł – każda następna
dla absolwentów i uczniów SP Nr 11 – 10% zniżki.
6. Na czas trwania przyjęcia urodzinowego udostępniamy salę – kuchnię uczniowską. Kuchnia jest do wyłącznej dyspozycji dziecka i jego gości. Czas wynajmu uzależniony jest od zamawiającego.
7. Zabrania się przynoszenia oraz spożywania napojów alkoholowych.
8. Zamawiający zobowiązany jest do podania ilości gości najpóźniej 7 dni przed imprezą.
9. Za gości uważane są dzieci w wieku szkolnym i ich opiekunowie.
10. Nad bezpieczeństwem uczestników przyjęcia urodzinowego czuwa  rodzic lub pełnoprawny opiekun solenizanta. W jego gestii leży organizacja przebiegu imprezy (z wyłączniem czasu trwania warszatów kulinarnych ok. 1 h).
11. Zamawiający przyjęcie lub inna reprezentująca go osoba dorosła ma obowiązek przebywać na terenie kuchni uczniowskiej podczas trwania przyjęcia oraz zadbać o porządek po zakończeniu imprezy (włożenie nakryć stołowych, sztućców itp. do zmywarki ew. mycie ręczne).
12. W trakcie imprezy w szkole przebywa pracownik placówki.
13. Osoba wynajmująca kuchnię zobowiązana jest do zgłoszenia pracownikowi szkoły o powstałych szkodach i zniszczeniach.
14. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego są zobowiązani do przestrzegania regulaminu kuchni uczniowskiej SP 11 w Tychach.
15. Wszelkie zmiany organizacji urodzin należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed terminem imprezy. W późniejszym czasie zmiany nie będą uwzględniane a uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.


Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego regulaminu odpowiada  wynajmujący kuchnię uczniowską, w wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia.