DYREKTOR

 

 

 

 

MGR DOROTA WOŹNY

 

GODZINY DYREKTORA DO DYSPOZYCJI RODZICÓW ( PO  USTALENIU TELEFONICZNYM)

 

 

 

Z- CA DYREKTORA

 

 

 

 

MGR MARTA BOGACKA

 

 

SEKRETARIAT

 

 

 

--------------------------------

 

PANI  WIOLETTA DINKOVA

PANI ANNA OSADNIK-KRYNICKA

 

GODZINY   DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW I RODZICÓW:

 

PONIEDZIAŁEK 8.00- 15.00

WTOREK 8.00 - 15.00

ŚRODA  8.00 – 15.00

CZWARTEK 8.00 – 15.00

PIĄTEK 8.300 - 15.00

 

 

   GABINET MEDYCZNY

 

 

 

PANI ANNA KWIATEK

 

UDZIELA POMOCY W:

  

 PONIEDZIAŁKI  8. 00 - 12 .00

WTORKI  11.00 - 15.00

ŚRODY 8. 00 - 12. 00

 

 

PEDAGOG

 

 

 

MGR SYLWIA BIERNACKA- ZĘBALA

 

zaprasza  

 poniedziałek: 09.40- 13.30
wtorek: 09.30- 14.30
środa: 08.50-12.50
czwartek 11.00- 16.00
                         piątek: 08.00- 12.10                         

 

PSYCHOLOG

MGR MAGDALENA ZACHURA- BIELAWSKA

zaprasza 

 

poniedziałek: 9.00 - 14:45

 

wtorek: 8.45 - 14.45

 

środa: 9.45 - 16.00

 

czwartek: 8.00 - 11.45

 

piątek: 8.55 - 13.50

 

------------------

 tel: 227 34 64 w.25
 

 

 

Służą pomocą i poradnictwem w zakresie:

• wspierania rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i kształcenia dzieci,
• rozwiązywania konfliktów wśród uczniów ,
• dyscyplinowania dzieci w szkole i domu,
• wprowadzania młodych nauczycieli w zawód wychowawcy i nauczyciela,
• poznawania metod szybkiego i skutecznego uczenia się,
• kształtowania prawidłowej komunikacji i konstruktywnego dialogu,
• organizowania pomocy materialnej dla dzieci z rodzin ubogich,
• organizowania zajęć o charakterze profilaktycznym,
• organizowania zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce.