DYREKTOR

 

 

 

 

MGR MARZENA NOGAJ

 

GODZINY DYREKTORA DO DYSPOZYCJI RODZICÓW ( PO  USTALENIU TELEFONICZNYM):

 

 

 

Z- CY DYREKTORA

 

 

 

 

MGR BARBARA FATYGA

 MGR BEATA PŁOSKOŃSKA

 

 

SEKRETARIAT

 

 

 

--------------------------------

PANI  WIOLETTA DINKOVA

PANI ANNA OSADNIK-KRYNICKA

 

GODZINY   DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW I RODZICÓW:

 

PONIEDZIAŁEK 7.30- 15.30

WTOREK 7.30 - 15.30

ŚRODA  7.30 – 15.30

CZWARTEK 7.30 – 15.30

PIĄTEK 7.30 - 13.30

 

 

   GABINET MEDYCZNY

 

 

 

PANI ANNA KWIATEK

 

UDZIELA POMOCY W:

  

 PONIEDZIAŁKI  8. 00 - 12 .00

WTORKI  11.00 - 15.00

ŚRODY 8. 00 - 12. 00

 

 

PEDAGOG

 

 

 

MGR SYLWIA BIERNACKA

 

zaprasza  

 poniedziałek: 09.40- 13.30
wtorek: 09.30- 14.30
środa: 08.50-12.50
czwartek 11.00- 16.00
                         piątek: 08.00- 12.10                         

 

PSYCHOLOG

MGR MAGDALENA ZACHURA

zaprasza 

wtorek: 8.00 - 14.00

czwartek: 8.00 - 14.00

piątek: 11.00 - 16.00

------------------

 tel: 227 34 64 w.25
 

Służą pomocą i poradnictwem w zakresie:

• wspierania rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i kształcenia dzieci,
• rozwiązywania konfliktów wśród uczniów ,
• dyscyplinowania dzieci w szkole i domu,
• wprowadzania młodych nauczycieli w zawód wychowawcy i nauczyciela,
• poznawania metod szybkiego i skutecznego uczenia się,
• kształtowania prawidłowej komunikacji i konstruktywnego dialogu,
• organizowania pomocy materialnej dla dzieci z rodzin ubogich,
• organizowania zajęć o charakterze profilaktycznym,
• organizowania zajęć specjalistycznych dla dzieci z trudnościami w nauce.