"Tyskie Orły" to Stypendium Miasta Tychy przyznawane uczniom za znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień, zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe.
Stypendium jest przyznawane w celu rozwoju i wsparcia zainteresowań i uzdolnień ucznia. Komisja stypendialna rozpatrzyła 62 wnioski o przyznanie stypendium za osiągnięcia w roku szkolnym 2009/2010, z czego wybrano 28 uczniów.
Wśród wyróżnionych najzdolniejszych tyszan znalazła się również uczennica naszej szkoły Danuta Gruszka. Serdecznie gratulujemy.