Rok szkolny 2018/2019

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH SZKOLNYCH

L.p. Temat konkursu Laureat konkursu Miejsce
1. XXIV Szkolny Konkurs Wiedzy Biblijnej z Ewangelii św. Łukasza
dla klas V – VIII
Natalia Wachel,
Krzysztof Kuca,
Zuzanna Moskwik,
I miejsce
II miejsce
III miejsce 
2. Szkolny konkurs plastyczny pt.: „Mój Własny Różaniec”

Anna Warzecha,

Oliwia Kozubek,

Agata Kulińska,

Filip Kotlorz, 

Jakub Majewski,

Mateusz Pszowski,

Malwina Włodarczyk,

Patrycja Banz,

Emilia Bartosiewicz,

I miejsce

II miejsce

III miejsce

wyróżnienie

 

 

 

 

 

3.       
4.      
5.      
6.      
       
       

  

   OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH MIĘDZYSZKOLNYCH

 

1.      
2.      
3.      
4.      

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH MIEJSKICH

 

       
       

 

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KONKURSACH REJONOWYCH I WOJEWÓDZKICH

1. XXIV Rejonowy Konkurs Wiedzy Biblijnej z Ewangelii św. Łukasza
dla klas V – VIII
Natalia Wachel I miejsce
2.      
3.