---------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Wiedzy o Harrym Potterze na podstawie literatury i filmu.

 

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tychach.


2. Cele konkursu:


- rozwijanie zainteresowań współczesną literaturą młodzieżową,
- kształcenie kompetencji czytelniczych,
- wyrabianie nawyków czytania, jako formy spędzania wolnego czasu,
- rozbudzanie motywacji do czytania książek,
- rozwijanie wyobraźni.


3. Adresaci konkursu: Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV - VIII Szkoły Podstawowej nr 11.


4. Termin konkursu: Konkurs odbędzie się 15 marca 2023 r.


5. Termin zgłaszania Uczestników oraz miejsce: 8 marca 2023 r., biblioteka szkolna.


6. Przebieg konkursu: Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch etapach:


I etap – pisemny test wiedzy
Do drugiego etapu awansuje pięć najlepszych osób.
II etap – ustny


Dla najlepszej trójki uczniów przewidziane są nagrody rzeczowe.


Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia.


7. Konkurs dotyczy wszystkich siedmiu części Harrego Pottera:


- J.K. ROWLING, Harry Potter i kamień filozoficzny,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i komnata tajemnic,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i więzień Askabanu,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i czara ognia,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i zakon feniksa,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i książę półkrwi,
- J.K. ROWLING, Harry Potter i insygnia śmierci.


8. Kwestie nie ujęte w regulaminie i sytuacje sporne wyjaśnia Organizator.

 

 

Do udziału w konkursie zapraszają organizatorki:

Kinga Radzewicz i Paulina Palowska-Budny

 

 


 ---------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs pięknego czytania

„W zaczarowanym świecie książek”

 

 

 

 

Pozdrawiamy serdecznie Agnieszka Konarzewska i Kinga Radzewicz

 

 

---------------------------------------------------------------------