ROK SZKOLNY 2018/2019

SZKOLNY FESTIWAL PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

 

 

CELE FESTIWALU
1. Rozwijanie aktywności twórczej i artystycznej uczniów.
2. Propagowanie piosenek patriotycznych.
3. Promowanie zdolności uczniów.


WARUNKI UCZESTNICTWA
1.Do udziału w festiwalu zapraszamy uczniów z klas III – VIII.
2. W konkursie mogą wziąć udział soliści jak i zespoły (maks. 5 osób)
3. Każdy solista bądź zespół przygotowuje utwór o tematyce patriotycznej –
konsultacje u p. Renaty Zawiszy lub p. Bożeny Żyłka.
4. Konkurs przebiega w jednym etapie i przeprowadzony będzie w formie koncertu
z udziałem publiczności.
5. Na koncercie uczestnicy występują w kolejności ustalonej przez organizatorów,
prezentując jedną piosenkę wykonaną z towarzyszeniem akompaniamentu
(instrumentu klawiszowego, gitary, niewielkiego zespołu lub
półplaybacku nagranego na CD w formacie MP3, bądź mogą skorzystać
z zaproponowanego przez organizatora podkładu muzycznego).
6. Zgłoszenia udziału należy dostarczyć organizatorowi do dnia 31.10. 2018 do  
świetlicy szkolnej.
7. Konkurs odbędzie się 9 listopada 2018 r. w świetlicy szkolnej.


KRYTERIA OCENY
1.Muzykalność, dykcja, aranżacja utworu.
2.Ogólne wrażenie artystyczne.
3.Kontakt z publicznością.
4.Dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości
wykonawczych uczestnika).

ZAPRASZAMY

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

      Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału  w Szkolnym Konkursie Fotograficznym „BARWY JESIENI W OBIEKTYWIE”.


1. Celem konkursu jest:
• Rozwijanie zainteresowań sztuką fotografii wśród uczniów.
• Zachęcenie do twórczych poszukiwań.
• Zgromadzenie i popularyzacja najciekawszych fotografii przedstawiających piękno krajobrazu jesiennego.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów naszej szkoły z klas II – VIII.
Przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
Kategoria I - uczniowie klas II - IV
Kategoria II - uczniowie klas V - VIII.
W obu kategoriach obowiązują wyłącznie prace indywidualne.
Ocenie nie podlegają prace zespołowe.
3. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu od 1 do 3 zdjęć. Fotografie powinny być dobrej jakości w formacie 13 x 18 lub 15x21. Zdjęcia nie mogą zawierać znaczków, podpisów, cyfr, dat, postaci ludzi.
4. Zdjęcie ma być opisane na odwrocie – imię, nazwisko, klasa.
5. Termin oddawania prac do 29.10.2018 r. w świetlicy szkolnej.
6. Oceniane będzie:
• Oryginalność.
• Siła wyrazu zdjęcia.
• Trafność uchwycenia tematu konkursu.
7. Więcej informacji udziela Pani Bożena Żyłka.

„Tu – złoty liść. Tam rudy blask
i srebrny mech na śliwie.
Otwieraj oczy i patrz! Patrz!
Barwami cię zadziwię.”


Uchwyć ten magiczny czas jesieni.  Do dzieła!!!  Czekamy właśnie na Ciebie.
 

KONKURS  CAŁOROCZNY- NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

 

          

   

 

 

 

 są wyrazem najwyższego uznania Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 4-6,
którzy wyróżnili się nienaganną postawą i szczególnym zaangażowaniem w klasie, na terenie szkoły i poza nią.
Odznakę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum szkoły, zostaje to zapisane w Szkolnej Księdze .
 

 

Uczniowie klas 1-3 zdobywają odznakę wzorowego ucznia- Sówka