ROK SZKOLNY 2017/2018

--------------------------

ROZGRYWKI SZACHOWE

4 grudnia  w  szkole rozpoczną się rozgrywki szachowe.

REGULAMIN
1. Każdy gracz losuje numerek. Dwaj gracze z tym samym numerem walczą o przejście do następnego etapu.
2. Walczący losują kolor bierek za pomocą monety.
3. Grę rozpoczynają bierki białe.
4. Gra nie jest ograniczona czasowo.
5. Nie można ponaglać przeciwnika.
6. Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy doprowadzi do matu.
7. Dopuszczalne jest poddanie się.
8. W przypadku sytuacji patowej, obie osoby przechodzą dalej.

Prosimy wszystkich zapisanych uczniów do zgłoszenia się w poniedziałek
(tj. 4.12) o godzinie 8:50 w sali nr 33.
 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA OGŁASZA KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY
„PRZYGODY PLUSZOWEGO MISIA”


     Celem konkursu jest kształtowanie wartości twórczych, rozwijanie wyobraźni i zamiłowań czytelniczych oraz zachęcenie uczniów do prezentowania swoich umiejętności twórczych.


REGULAMIN KONKURSU:
1.Konkurs przeznaczony jest dla UCZNIÓW KLAS I – VII.
2.Uczeń tworzy samodzielnie książeczkę - jej treść oraz ilustracje. Rodzic uczniów klas I może dokonać zapisu słownego.
3.Każda książeczka powinna posiadać okładkę z tytułem, imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwę klasy do której uczęszcza.
4. Objętość książki - minimalnie 4 strony /nie licząc okładki/.
5. Książeczka powinna być w formacie A-5 /wielkość kartki z zeszytu/.
6. Treść książeczki powinna być oryginalna w stosunku do istniejących już
dzieł literackich (fabuła, bohaterowie, akcja powinny być autorskim
pomysłem ucznia piszącego książkę)
7. Książeczki prosimy przekazywać do świetlicy szkolnej do 22.11.2017 r.
8. Prace oceniane będą w poszczególnych grupach wiekowych przez jury.
9. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
10. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy skontaktować się z
organizatorami konkursu.
11. Liczba uczestników nieograniczona.
Życzymy powodzenia ☺


Organizatorki: Bożena Żyłka, Agnieszka Konarzewska, Agnieszka Jaromin


 

 

 

 

 

 

KONKURS  CAŁOROCZNY- NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

 

          

   

 

 

 

 są wyrazem najwyższego uznania Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 4-6,
którzy wyróżnili się nienaganną postawą i szczególnym zaangażowaniem w klasie, na terenie szkoły i poza nią.
Odznakę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum szkoły, zostaje to zapisane w Szkolnej Księdze .
 

 

Uczniowie klas 1-3 zdobywają odznakę wzorowego ucznia- Sówka