ROK SZKOLNY 2018/2019

ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS I – VIII DO UDZIAŁU
W KONKURSIE PLASTYCZNYM „WIOSENNA ŁĄKA”

1. Cel konkursu: pogłębienie wiedzy uczniów dotyczącej łąk oraz związanych z nimi  gatunkami roślin i zwierząt. Rozwijanie umiejętności artystycznych w przedstawieniu  piękna przyrody. Pobudzanie do kreatywności. Umożliwienie prezentacji twórczości  uczniów.
2. Warunki uczestnictwa:
• Indywidualne wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej łąkę na wiosnę z występującymi na niej roślinami i zwierzętami.
• Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
• Wymagany format pracy – A-3 , w technice mogą być wykorzystane kredki, farby, pastele, mazaki, bibuła.
• Praca musi zawierać na odwrocie dane autora: imię i nazwisko ucznia, klasa, opiekun autora pracy.
• Zgłoszenie prac do konkursu równoznaczne jest z wyrażeniem zgody Rodziców/Opiekunów na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie pracy konkursowej przez Organizatora.
• Termin i miejsce dostarczenia prac: 30 kwietnia 2019 , świetlica szkolna.
3. Przebieg konkursu:
• Oceniane będzie: twórczy i kreatywny pomysł, trafność, jakość, estetyka i trwałość wykonanej pracy, forma ujęcia tematu, spełnienie wymagań formalnych.
• Rozstrzygnięcie i ogłoszenie konkursu nastąpi w maju.
• Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych.


                                              Organizatorzy:
p. Bożena Żyłka
p. Agnieszka Konarzewska

 

KONKURS  CAŁOROCZNY- NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH

 

 

          

   

 

 

 

 są wyrazem najwyższego uznania Rady Pedagogicznej dla uczniów klas 4-6,
którzy wyróżnili się nienaganną postawą i szczególnym zaangażowaniem w klasie, na terenie szkoły i poza nią.
Odznakę wręcza dyrektor szkoły podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego na forum szkoły, zostaje to zapisane w Szkolnej Księdze .
 

 

Uczniowie klas 1-3 zdobywają odznakę wzorowego ucznia- Sówka