KONKURSY KURATORYJNE

 

 

  1. Informacja dotycząca organizacji Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych  województwa śląskiegow roku szkolnym 2021/2022


     
  2. Zasady organizacji konkursów przedmiotowych


     
  3. Regulamin konkursu przedmiotowego z języka polskiego.
      

         4. Regulamin konkursu przedmiotowego z matematyki.
  

           5. Regulamin konkursu przedmiotowego z historii.
  

           6. Regulamin konkursu przedmiotowego z języka angielskiego
  

           7. Regulamin konkursu przedmiotowego z geografii.


 

 

          8. Regulamin konkursu przedmiotowego z biologii.