Wspomnienia znamienitych absolwentów naszej szkoły:

 

 

  1. dr Maria Lipok- Bierwiaczonek- dyrektor Muzeum Miejskiego  w Tychach

 

         2.    mgr Janina Półtorak- prezes tyskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów

                Południowo- Wschodnich, były prezes ZNP i dyr. MZO w Tychach

 

         3.    dr Łucja Staniczkowa- były doradca nauczycieli jezyka polskiego i wizytator;

               współpracownik Komisji Egzaminacyjnej, wykładowca w GWSP w Mysłowicach, prezes

                Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego