1. 1958-  1970          IGNACY CIĄGŁO
  2. 1970-  1986         ADELAJDA FREJOWSKA
  3. 1986-  1993         TERESA RÓŻYCKA
  4. 1993-  2007         IRENA BARCHNICKA
  5. 2007-  2012         KRYSTYNA MACIEJEWSKA
  6. 2012-  2023         MARZENA NOGAJ
  7. 2023- obecnie     DOROTA WOŹNY

 

 

 

       Nasza szkoła to pięćdziesiąt lat tradycji i historii. To miejsce szczególne, w którym wiedzę zdobywało kilka pokoleń mieszkanców Tychów i okolic. Pierwszych uczniów szkoła przyjęła w swoje mury 30 września 1958 roku. To właśnie wtedy odbyło się uroczyste otwarcie szkoły. Wcześniej uczniowie uczęszczali do SP nr 5 i to stamtąd ruszył uroczysty pochód do nowo otwartego budynku. Kierownikiem szkoły został pan Ignacy Ciągło, a jego zastępcą pani Aurelia Patalong. Pracę w szkole rozpoczęło 23 nauczycieli.

absolwenci_7_b_1964_r

                W szkole zebrała się grupa ludzi pełnych entuzjazmu i chęci do pracy. Już w listopadzie zorganizowano samorząd szkolny. W ramach pracy samorządu uczniowie przez wiele lat prowadzili korespondencję z Zakładem dla Dzieci Niewidomych w Laskach, z redakcjami gazet: Płomyk, Płomyczek i Świiat Młodych. Dzięki pomysłowości nauczycieli, którzy organizowali na boisku szkolnym lodowisko, uczniowie mogli zimą bezpiecznie jeździć na łyżwach.

     W roku 1960 na uczniów czekała niespodzianka. Do użytku oddana została sala gimnastyczna, w której odbywały się zajęcia wychowania fizycznego oraz uroczystości z okazji świąt i ważnych wydarzeń.

stare-grono

         W tym samym roku, dnia 26 maja nadano szkole imię Marii Curie- Skłodowskiej. Od tego momentu dzień ten był obchodzony jako święto szkoły.

       Szkoła zawsze była miejscem kształtowania charakterów i postaw. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach z ciekawymi ludźmi: artystami, pisarzami, poetami oraz uczestnikami Powstań Śląskich. Mogli rozwijać swoje zainteresowania uczęszczając na zajęcia pozalekcyjne, brać udział w spotkaniach drużyny harcerskiej, działającej w szkole od 1961 roku. Jej pierwszą drużynową była pani Maria Kościańczuk. Od 15 listopada 1967 roku w szkole dziłał szczep harcerski obejmujący trzy drużyny zuchowe, dwie drużyny żeńskie i dwie drużyny męskie. Szczep nosił imię genarała Mariana Zaruskiego. Nadanie imienia nastąpiło 10 czerwca 1986 roku.