Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tychach, przystąpiła do ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła i uzyskała certyfikat WIARYGODNA SZKOŁA. Jest to dla nas duże wyróżnienie, gdyż świadczy o wysokiej jakości nauczania oraz o zapewnieniu uczniom odpowiednich standardów w zakresie wychowania i bezpieczeństwa. Przyznanie tego prestiżowego tytułu było możliwe dzięki pozytywnie zakończonemu procesowi weryfikacji, przeprowadzonemu przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury. Uzyskany przez szkołę Certyfikat jest drogowskazem dla dzieci i ich rodziców, którzy są w trakcie podejmowania ważnej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły oraz potwierdza prestiż i właściwe zarządzanie placówką.


Dzięki certyfikatowi WIARYGODNA SZKOŁA, Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Tychach, wzmacnia swoją pozycję wśród innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji. Otrzymany certyfikat zobowiązuje jeszcze bardziej całą społeczność szkolną, do dalszej, efektywnej pracy w celu osiągania pozytywnych rezultatów dydaktyczno-wychowawczych.