SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE     

 

        W roku szkolnym 2013/2014  rozpoczęliśmy starania o przyznanie szkole tytułu Szkoły Promującej Zdrowie w ramach Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Koordynatorzy projektu przeszli szereg szkoleń z tego zakresu, został stworzony program wytyczający kierunek działań na bieżący rok szkolny.
Pragnęlibyśmy, aby realizacja założeń programu przyniosła efekty długofalowe, żeby wpłynęła pozytywnie na nasze nawyki żywieniowe i ruchowe. Nie uda się nam to bez akceptacji i wsparcia Rodziców. Zwracamy się z prośbą o wparcie duchowe naszych działań, o zaangażowanie, jak również o pomysły dotyczące realizacji szeroko pojętej promocji zdrowia.

       10 listopada 2015 szkoła po spełnieniu wszystkich wymogów, otrzymała z rąk przedstawicielki Rejonowego Ośrodka Metodyczno - Edukacyjnego Metis w Katowicach p. Barbary Dobias – Mola, certyfikat przynależności do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W ważnym dla szkoły wydarzeniu uczestniczyli goście, którym zdrowie dzieci nie jest obojętne: pani Daria Szczepańska – zastępca prezydenta do spraw społecznych w Tychach, pani Krystyna Solarek – zastępca dyrektora MZO w Tychach, pani Urszula Pawlik – Paździorek – radna miasta Tychy, ambasadorka zdrowego żywienia, pani Agnieszka Chwastek – koordynator ds. zrównoważonego rozwoju IKEA w Katowicach, pani Aleksandra Boczoń – szefowa tyskiej Maszkieterii, sportowcy: hokeista - Bartosz Ciura i rzecznik GKS Tychy Michał Rus, pan Maciej Kozłowski szef kuchni w restauracji Wiktoria. W uroczystości wzięli również udział dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli.


Koordynatorzy projektu:
Joanna Dobrzańska
Barbara Fatyga
Joanna Loska- Rychlik