W czwartek 1 października w Naszej szkole zostały przeprowadzone badania wad postawy przez dwie Panie fizjoterapeutki w ramach programu Multi Sport. W badaniach wzięło udział 52 uczniów naszej szkoły zarówno uczestnicy programu MULTI SPORT, jak i uczniowie, którzy nie są objęci programem. Celem tych badań było określenie nieprawidłowości postawy ciała dzieci w wieku szkolnym oraz zgromadzenie danych obrazujących bieżący stan i zmianę nasilenia problemu wad postawy naszych uczniów. W celu określenia nieprawidłowości postawy ciała u uczestników badań zostały przeprowadzone oględziny ortopedyczne wybranych cech postawy ciała:

  • Krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i poprzecznej.
  • Ustawienia barków, głowy, szyi, łopatek.
  • Przestrzennego ustawienia kości miednicznych w kierunku ustalenia typu ustawienia miednicy.

Po zakończeniu każdy badany otrzymał pisemną informację o wyniku badania, a dane z przeprowadzonych oględzin zostaną zgromadzone na potrzeby analizy statystycznej i ogólnopolskich raportów. Powtórne badanie przeprowadzone będzie na wiosnę 2016 r.