Klasowe Kluby Śniadaniowe


          Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu nasze dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!.

 

        Klasowy Klub Śniadaniowy to 12 śniadań edukacyjnych, w czasie których nauczyciele będą mogli przekazać najmłodszym cenne informacje na temat zdrowego odżywiania. To także wspaniała zabawa dla dzieci!

Interaktywna forma przeprowadzenia zajęć w Klubach Śniadaniowych w przyjazny sposób przybliży najmłodszym 12 zasad zdrowego odżywiania i stanie się ich ulubionym zajęciem.

Przyłączając się do programu i zakładając w klasie Klub Śniadaniowy, każda szkoła oraz nauczyciel otrzyma certyfikat w ramach edukacji zdrowotnej.

12 edukacyjnych śniadań w Klubach Śniadaniowych prowadzone będą w oparciu o:

- doświadczenia praktyczne obrazujące 12 zasad zdrowego odżywiania, dzięki którym dzieci dowiedzą się jak poszczególne składniki znajdujące się w pokarmach wpływają na funkcjonowanie ich organizmu,

- dyskusję, podczas których dzieci aktywnie będą uczestniczyć w pogłębianiu wiedzy na temat danej zasady zdrowego odżywiania, zadawać pytania i wspólnie rozwiewać wątpliwości dotyczące poszczególnych zasad zdrowego odżywiania,

- ćwiczenia w grupach, dzięki którym nauczą się pracy w zespole i wspólnego rozwiązywania problemów.

 Najważniejsze cele programu:
1) Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka
2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację.

 

W bieżącym roku do akcji włączyła się klasa III a.