ZAPRASZAMY NA NOWĄ STRONĘ SZKOŁY: 

https://sp11tychy.edupage.org/

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4

 43-100 Tychy

        tel:  032 227 34 64

513 032 797  

     
                   

sp11@oswiata.tychy.pl

 

Dyrektor szkoły: mgr Dorota Woźny

Wicedyrektor: mgr Marta Bogacka

                                   

 

 

"JESTEŚMY SZKOŁĄ RÓWNYCH SZANS, OTWARTĄ NA POTRZEBY UCZNIA, 

DBAJĄCĄ O DOBRO DZIECKA, POMAGAJĄCĄ WSZYSTKIM

UCZNIOM ROZWIJAĆ ICH TALENTY".

 

Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym,
nauczyciel osobą godną zaufania,
uczeń osobą otwartą na świat,
a rodzice aktywnie uczestniczą w rozwoju dzieci.